POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacitat
De conformitat amb la normativa vigent, s’informa a l’usuari que les dades facilitades seran tractats per RPM RACING, S.L.O. (d’ara endavant RPM), amb NIF B61514360, domicili social en GRAN VIA 8-10 PLANTA 6ª, 08902 L’Hospitalet de Llobregat BARCELONA, Tel. +34 93 431 55 33, CIF B61514360 i correu electrònic: info@garminteamtrail.com, para:
Permetre gestionar, tramitar i administrar la seva participació en la Garmin Team Trail
Gestionar la informació procedent de la GarminTeam Trail, el temps, la fotografia de participació, etc…;
Gestionar l’enviament de newsletters i informació relativa a la Garmin Team Trail.
Realització d’enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat.
Elaborar perfils a fi de personalitzar i millorar la nostra organització
Tramitar, si escau, l’enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i serveis de RPM, les de tercers col·laboradors que operin en l’àmbit de l’esport en general i la Garmin TeamTrail en particular, així com els productes i serveis dels patrocinadors de la mateixa si l’usuari ho autoritza marcant les caselles habilitades a aquest efecte.
Participar en els serveis de la web
Les dades de l’usuari seran tractats per RPM fins que l’usuari s’oposi o arrebossat el seu consentiment.
– El tractament de les dades de l’usuari per part de RPM està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar a qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que vostè podrà revocar qualsevol d’ells, no afectant als altres.
– L’usuari garanteix que les dades aportades, si escau, són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.
– L’usuari té dret a:
Revocar els consentiments atorgats.
Obtenir confirmació sobre si en RPM s’estan tractant dades personals que li concerneixen o no.
Accedir a les seves dades personals.
Rectificar les dades inexactes o incomplets.
Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
Obtenir de RPM la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
Oposar-se al tractament de les seves dades.
Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la següent adreça: C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, quan l’interessat consideri que RPM han vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.
Posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de RPM a través d’info@garminteamtrail.com.
– L’usuari podrà exercitar els seus drets, mitjançant escrit acompanyat de document acreditatiu d’identitat en RPM RACING, S.L.O (Dpto. Màrqueting. c/ Gran Via 8-10, 7ª planta 08902 l’Hospitalet de Llobregat -BARCELONA) o bé per mail a la següent adreça de correu electrònic: info@garminteamtrail.com.