POLÍTICA DE PRIVACITAT

Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

Que en compliment del que estableix la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“LOPD”) RPM RACING, SLU (Des d’ara RPM), l’informa, i Vostè consent que:
Totes les dades de caràcter personal facilitades per Vostè a través dels formularis de recollida de dades a la web www.garminteamtrail.com o de les sol·licituds d’informació, són incorporades a un fitxer automatitzat de caràcter personal del qual és responsable RPM, i que està degudament inscrit al Registre de la Protecció de Dades.
RPM tracta les dades personals facilitades per Vostè de forma confidencial i amb la finalitat de: (i) permetre gestionar, tramitar i administrar la seva participació a la Garmin team Trail; (Ii) gestionar la informació procedent de la Garmin Team Trail, el temps, la fotografia de participació, etc …; (Iii) realització d’enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat; (Iv) elaborar perfils a fi de personalitzar i millorar la nostra organització; (V) promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixi RPM, les de tercers col·laboradors que operin en l’àmbit de l’esport en general i la Garmin Team Trail en particular, així com els productes i serveis dels patrocinadors de la mateixa; i (vi) participar en els serveis de la web.
Amb la seva signatura en els abans esmentats formularis de la Garmin Team Trail o fent clic el botó “Inscriu-te” del formulari de la web www.garminteamtrail.com, Vostè autoritza de forma expressa que les seves dades puguin ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu ordinari, electrònic, sms o qualsevol altre mitjà, o perquè puguin trucar-lo amb les finalitats abans descrites. Aquestes autoritzacions són revocables en qualsevol moment sense efectes retroactius.
RPM cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats abans citades. En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a la direcció de RPM RACING, SLU al c / Gran Via, núm 8-10, 6ª 08902 Barcelona, ​​o per correu electrònic a info@garminteamtrail.com, indicant expressament el dret en concret que desitja exercitar.