Documentació Participants – Garmin Team Trail

Documentació Participants

DOCUMENTACIÓ

Descarrega’t el Race Book al següent enllaç

Race Book

Descarrega’t el Document de Descàrrega de Responsabilitat al següent enllaç

Descàrrec de Responsabilitat