Reglament – Garmin Team Trail

Reglament

ARTICLE 1: DEFINICIÓ
ARTICLE 2: RECORREGUTS
ARTICLE 3: CONTROLS DE PAS I AVITUALLAMENTS
ARTICLE 4: MATERIAL OBLIGATORI
ARTICLE 5: NORMES DE SEGURETAT
ARTICLE 6: CATEGORIES I PREMIS
ARTICLE 7: ASSISTÈNCIES
ARTICLE 8: INFRACCIONS